fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

ING nieco lepiej od prognoz

Fotorzepa, Mateusz Pawlak
ING Bank Śląski dzięki lepszemu wynikowi prowizyjnemu nieznacznie przebił oczekiwania rynku dotyczące zysku w I kwartale. Wyniki pomimo większych obciążeń są lepsze niż rok temu.

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w I kwartale 2017 r. wyniósł 30 mln zł (wzrósł 16 proc. rdr i 18 proc. kdk). Zysk banku okazał się 4 proc. wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 287,7 mln zł. Według ankiety PAP oczekiwania dwunastu biur maklerskich co do wyniku netto za I kwartał wahały się od 275 mln zł do 313 mln zł. Wskaźnik ROE wynosi 12 proc. Wynik okazał się lepszy niż rok temu mimo że koszty regulacyjne wzrosły - opłaty na rzecz BFG wyniosły w I kwartale 89,1 mln zł, podczas gdy rok temu wynosiły one 31,7 mln zł. Bank zapłacił w I kwartale podatek bankowy w wysokości 79,4 mln zł (tym razem za pełne trzy miesiące, rok temu jeszcze tylko za dwa).

Wynik odsetkowy wyniósł 815,5 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 818,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 808-829 mln zł). Wynik ten wzrósł 22 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kdk. Marża odsetkowa netto wynosi 2,75 proc.

Wynik z prowizji i opłat wyniósł 289,6 mln zł i był 5 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 275,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 269 mln zł do 281 mln zł). Wynik ten wzrósł 14 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Pod kontrolą są nadal koszty, które 564,4 mln zł, czyli były na poziomie oczekiwanym przez rynek (565,4 mln zł). Koszty wzrosły 11 proc. rdr i 1 proc. w ujęciu kwartalnym. Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 49,7 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 52,2 proc. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 76,9 mln zł. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 78,1 mln zł. Odpisy spadły 3 proc. rdr i 44 proc. kdk.

Kredyty klientów ogółem pod koniec marca wynosiły 81,5 mld zł, rosnąc 4 proc. kdk i 13 proc. rdr, w tym kredyty dla klientów detalicznych wzrosły 4 proc. kdk i 18 proc. rdr. Depozyty pod koniec marca wynosiły 95,5 mld zł, rosnąc 1 proc. kdk i 6 proc. rdr, w tym depozyty klientów detalicznych wzrosły 2 proc. kdk i 5 proc. rdr, a depozyty korporacyjnych spadły 2 proc. kdk i wzrosły 9 proc. kdk.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA