fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 28 grudnia 2019 r.

• art. 5 pkt 3 ustawy z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (DzU z 27 grudnia 2018 r., poz. 2432)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (DzU z 6 grudnia 2019 r., poz. 2368)
• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 14 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (DzU z 13 grudnia 2019 r., poz. 2398)
• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2506)
• rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej - z mocą od 26 listopada (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2509)
• rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2515)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2518)
• rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 27 grudnia 2019 r., poz. 2522)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA