fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 24 grudnia 2015 r.

- art. 1 pkt 34 lit. a–f, pkt 35 lit. a, pkt 38, 45 i 53 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (DzU z 23 listopada 2015 r., poz. 1936)

- rozporządzenie ministra finansów z 26 listopada 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umowy offsetowej (DzU z 9 grudnia 2015 r., poz. 2085)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA