fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 17 listopada 2020 r.

• rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 20 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej (DzU z 2 listopada 2020 r., poz. 1921)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa – z wyjątkiem § 1 pkt 6 który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. (DzU z 16 listopada 2020 r., poz. 2016)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 16 listopada 2020 r., poz. 2020)
• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą (DzU z 16 listopada 2020 r., poz. 2022)
• art. 6 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 16 listopada 2020 r., poz. 2023)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 16 listopada 2020 r., poz. 2025)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA