fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 8 listopada 2019 r.

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 10 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2018)
• art. 85 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę ? Prawo zamówień publicznych – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2020)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2023)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2024)
• rozporządzenie ministra środowiska z 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żmudź (PLH060075) (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2025)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2026)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2027)
• rozporządzenie ministra środowiska z 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Debry (PLH060003) (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2031)
• rozporządzenie ministra środowiska z 20 września 2019 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Posadów (PLH060073) (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2032)
• rozporządzenie ministra zdrowia z 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2033)
• rozporządzenie ministra cyfryzacji z 14 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 (DzU z 24 października 2019 r., poz. 2034)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych – z wyjątkiem § 6 i § 7 ust. 2 które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 7 listopada 2019 r., poz. 2147)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (DzU z 7 listopada 2019 r., poz. 2148)
• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych – z wyjątkiem 4, § 5, § 7, § 8 ust. 2–6,§ 9 ust. 2 i § 10 ust. 2 które wejda w życie 1 stycznia 2022 r. (DzU z 7 listopada 2019 r., poz. 2149)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (DzU z 7 listopada 2019 r., poz. 2150)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Nowa Sól w województwie lubuskim (DzU z 7 listopada 2019 r., poz. 2159)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 6 listopada 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów prezydenta miasta Gliwice w województwie śląskim (DzU z 7 listopada 2019 r., poz. 2160)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA