fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 7 listopada 2017

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 12 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (DzU z 23 października 2017 r., poz. 1965)
Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 31 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (DzU z 6 listopada 2017 r., poz. 2043)
Rozporządzenie ministra zdrowia z 30 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2017 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (DzU z 6 listopada 2017 r., poz. 2044)
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 31 października 2017 r. w sprawie sposobu wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego (DzU z 6 listopada 2017 r., poz. 2048)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA