fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 12 września 2019 r.

• ustawa z 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – z wyjątkiem art. 30 pkt 3 i 4, który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r. (DzU z 11 czerwca 2019 r., poz. 1078)
• niektóre przepisy ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 sierpnia 2019 r., poz. 1571)
• ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw – z mocą od 1 lipca 2019 r. (DzU z 28 sierpnia 2019 r., poz. 1635)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA