fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 28 lipca 2020 r.

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 lipca 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (DzU z 13 lipca 2020 r., poz. 1236)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za przeprowadzenie czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin (DzU z 27 lipca 2020 r., poz. 1301)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA