fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw z 2 czerwca 2017 r. (poz. 1071-1081)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. (poz. 1071) zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej" 2007–2013; obowiązuje od 3 czerwca

- rozporządzenie ministra środowiska z 11 maja 2017 r. (poz. 1072) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska w Lasach Stepnickich (PLH320033); wejdzie w życie 17 czerwca

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. (poz. 1073) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- ustawa z 11 maja 2017 r. (poz. 1074) o zmianie ustawy o ochronie przyrody; wejdzie w życie 17 czerwca, z wyjątkiem niektórych przepisów

- rozporządzenie Rady Ministrów z 25 maja 2017 r. (poz. 1075) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym; obowiązuje od 3 czerwca

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 maja 2017 r. (poz. 1076) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra infrastruktury i budownictwa; obowiązuje od 3 czerwca 2017 r., z mocą od 30 grudnia 2016 r.

- rozporządzenie ministra środowiska z 11 maja 2017 r. (poz. 1077) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sieraków (PLH300013); wejdzie w życie 17 czerwca

- obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 17 maja 2017 r. (poz. 1078) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- rozporządzenie ministra środowiska z 11 maja 2017 r. (poz. 1079) w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Rzecińskie (PLH300019); wejdzie w życie 17 czerwca

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. (poz. 1080) w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji; wejdzie w życie 17 czerwca

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 31 maja 2017 r. (poz. 1081) zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej; wejdzie w życie 10 czerwca

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA