fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 31 maja 2018 r.

• ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem art. 1 pkt 10 i 12 oraz art. 5, które wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. (DzU z 16 maja 2018 r., poz. 912)
• ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU z 16 maja 2018 r., poz. 914)
• ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (DzU z 16 maja 2018 r., poz. 915)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (DzU z 16 maja 2018 r., poz. 918)
• rozporządzenie ministra środowiska z 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Źródliskowe koło Łabędnika (PLH280047) (DzU z 16 maja 2018 r., poz. 919)
• rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (DzU z 30 maja 2018 r., poz. 1037)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA