fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 26 maja 2020 r.

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość oraz zakresu zadań przekazanych do realizacji koordynatorom delegowanym (DzU z 11 maja 2020 r., poz. 831)
• rozporządzenie ministra klimatu z 5 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 (DzU z 11 maja 2020 r., poz. 832)
• rozporządzenie Rady Ministrów z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. (DzU z 11 maja 2020 r., poz. 837)
• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 maja 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu międzynarodowych organów kontroli i nadzoru uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających przywóz towarów rolno-spożywczych do krajów trzecich (DzU z 25 maja 2020 r., poz. 921)
• rozporządzenie ministra finansów z 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (DzU z 25 maja 2020 r., poz. 922)
• rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 22 maja 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie terminów i sposobu przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 25 maja 2020 r., poz. 923)
• § 2 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 20 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych – z mocą od 1 stycznia 2020 r. (DzU z 25 maja 2020 r., poz. 927)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA