fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 10 maja 2019 r.

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności (DzU z 25 kwietnia 2019 r., poz. 749)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (DzU z 25 kwietnia 2019 r., poz. 750)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego (DzU z 25 kwietnia 2019 r., poz. 751)
• ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 1 pkt 10 i art. 6 które wejdą w życie 26 lipca (DzU z 25 kwietnia 2019 r., poz. 752)
• rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 9 maja 2019 r. w sprawie określenia organów emerytalno-rentowych właściwych do przyznawania i wypłacania świadczenia pieniężnego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (DzU z 9 maja 2019 r., poz. 859)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA