fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 4 maja 2020 r.

- art. 24 ust. 1 ustawy z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 285)

- rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 4 który wejdzie w życie 6 maja (DzU z 29 kwietnia 2020 r., poz. 780)

- § 1 pkt 1–3 rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU z 29 kwietnia 2020 r., poz. 781)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 28 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia (DzU z 30 kwietnia 2020 r., poz. 784)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA