Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej - zapadł ważny wyrok

Sąd administracyjny potwierdził stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta ws. wysyłania pacjentowi pocztą kopii dokumentacji medycznej.

Publikacja: 16.05.2024 19:38

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej - zapadł ważny wyrok

Foto: Adobe Stock

Placówka medyczna odmawiała swoim pacjentom wysyłki dokumentacji medycznej pocztą, nawet jeśli z przyczyn obiektywnych nie mogli oni osobiście odebrać dokumentów, np. z powodu znacznej odległości szpitala od miejsca zamieszkania, i nie mieli osoby bliskiej, którą mogliby do tego upoważnić.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że taka praktyka narusza  zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej.

- Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w ramach realizacji prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, ma obowiązek podjęcia takich działań organizacyjnych, które zapewnią faktyczną realizację tego prawa - takie stanowisko Rzecznik Praw Pacjenta uzasadniał powołując się na dwa orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 9 maja 2017 r. (sygn. akt. II OSK 311/17), oraz z 3 grudnia 2019 r. (sygn. akt II OSK 3022/19).

Decyzję RPP podmiot leczniczy zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 15 maja 2024 r. skargę oddalił (V SA/Wa 1827/23). Sąd w całości podzielił pogląd Rzecznika Praw Pacjenta,  że pacjent ma prawo żądać, aby placówka medyczna wysłała mu kopię jego dokumentacji medycznej pocztą na adres zamieszkania. WSA wskazał, że udostępnianie dokumentacji  powinno być wygodne przede wszystkim dla pacjentów, a nie dla podmiotów leczniczych.

- Tą wytyczną powinny kierować się placówki medyczne udostępniając dokumentację medyczną swoim pacjentom. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów niepełnosprawnych, w podeszłym wieku lub pacjentów, którzy mieszkają w znacznej odległości od szpitala, a leczeni byli przykładowo w trakcie wakacji lub innego wyjazdu — podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.

Kto płaci za wysyłkę dokumentów: pacjent czy lecznica?

Co jednak z kosztami takiej wysyłki? Zgodnie z przepisami prawa pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi musi być bezpłatne dla pacjenta. Za każde następne placówka medyczna może żądać określonej opłaty (np. obecnie 53 gr za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej). Wiadomo jednak, że szpitalne budżety nie udźwigną wysyłki setek listów (i to raczej poleconych) z pierwszą kopią dokumentacji pacjentów.

- Koszt wysyłki dokumentacji medycznej stanowi dodatkową opłatę związaną z realizacją żądania pacjenta i doręczenia mu dokumentacji w dogodny dla niego sposób. I tak, za wysyłkę pocztą dokumentacji medycznej pacjent może zostać obciążony kosztami, niezależnie czy będzie to pierwsze udostępnienie czy kolejne. Ważne jednak, że placówka medyczna na wysyłce dokumentacji medycznej nie może zarabiać, koszty, którymi może obciążyć pacjenta, muszą być tożsame z kosztami, które placówka poniosła w związku z wysyłkę, wedle cennika operatora pocztowego — twierdzi Rzecznik Praw Pacjenta.

Placówka medyczna odmawiała swoim pacjentom wysyłki dokumentacji medycznej pocztą, nawet jeśli z przyczyn obiektywnych nie mogli oni osobiście odebrać dokumentów, np. z powodu znacznej odległości szpitala od miejsca zamieszkania, i nie mieli osoby bliskiej, którą mogliby do tego upoważnić.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że taka praktyka narusza  zbiorowe prawa pacjentów do dokumentacji medycznej.

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt