Polskie leki ze zniżką dla pacjentów to fikcja. Wiadomo dlaczego

Od 1 listopada 2023 r. pacjenci mieli płacić w aptekach mniej za refundowane leki wyprodukowane w Polsce lub z polskich składników. Jednak dotychczas, wbrew ustawie, Ministerstwo Zdrowia nie opublikowało wykazu leków objętych obniżką.

Publikacja: 12.12.2023 09:54

Polskie leki ze zniżką dla pacjentów to fikcja. Wiadomo dlaczego

Foto: Adobe stock

"Od 1 listopada 2023 roku pacjenci powinni płacić w aptekach mniej za refundowane leki wyprodukowane w Polsce lub z polskich składników. Tymczasem resort zdrowia nie opublikował wykazu leków objętych obniżką i nie znalazł się on w projekcie obwieszczenia, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku" - informują organizacje zrzeszające producentów leków: Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, Izba Gospodarcza Farmacja Polska oraz Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych Polfarmed. Opinia w tej sprawie została skierowana do Sejmu i Senatu oraz Premiera RP, Ministra Sprawiedliwości i Zdrowia, a także Rzeczników Praw Obywatelskich i Praw Pacjenta.

Czytaj więcej

Możliwe trudności z realizacją części recept i zakupem leków

Jak twierdzą polscy wytwórcy leków, wydanie obwieszczenia bez takiego wykazu oznacza niewykonanie przez funkcjonariuszy publicznych bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawy. Uniemożliwia też pacjentom nabywanie polskich leków ze zniżką 10% i 15%,co naraża ich na szkody finansowe  sięgające co najmniej kilku mln zł miesięcznie. Narusza też  prawa pacjentów wynikające ze znowelizowanej ustawy refundacyjnej oraz ogranicza dostęp do świadczeń gwarantowanych ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a tym samym  łamie art. 68 Konstytucji RP. Jest też działaniem na szkodę polskiej gospodarki.  

"W świetle obowiązujących przepisów ustawy refundacyjnej, stworzenie i publikacja wykazu leków wytwarzanych w Polsce nie zależy od swobodnej decyzji Ministra Zdrowia. Jest jego ustawowym obowiązkiem. Brak publikacji takiego wykazu, tym bardziej w sytuacji, gdy Minister dysponuje danymi do jego stworzenia, będzie stanowić działanie bezprawne, mogące budzić podejrzenie niedopełnienia obowiązków" - czytamy w opinii. 

Producenci zauważają, że żaden z  przepisów ustawy nie warunkuje obniżek odpłatności za krajowe leki od spełnienia dodatkowych obowiązków ze strony ich producentów np.  składania przez nich nowych wniosków refundacyjnych ani przedkładania dodatkowych dokumentów. Mimo to większość wytwórców złożyła takie dokumenty i oświadczenia potwierdzające wytwarzanie leków w Polsce. Poza tym organizacje od października br. konsekwentnie przypominały Ministerstwu o konieczności stworzenia wykazu takich leków. 

Serwis Politykazdrowotna.com poprosił Ministerstwo Zdrowia o komentarz w tej sprawie. Z odpowiedzi wynika, że pierwszy wykaz zawierający produkty wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie opublikowany po zakończeniu postępowań i wydaniu decyzji na podstawie wniosków zawierających żądanie uznania zgłoszonego produktu za wytworzony w całości na terenie Polski.

"W związku z wydaniem pierwszych postanowień o przyznaniu preferencji można się spodziewać, że pierwszy wykaz wskazujący leki wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie wydany na 1 kwietnia 2024 r." - informuje MZ.

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność