Reklama miała dotyczyć wyrobów tytoniowych, a to zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych jest bezsprzecznie niedopuszczalne. 

Artykuł 8 ustawy wprost zabrania reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, ale także innych przedmiotów służących do palenia, takich jak pojemniki zapasowe, rekwizyty tytoniowe, a także produktów imitujących te wyroby lub symboli związanych z używaniem tytoniu i wspomnianych produktów. 

Czytaj więcej

Kolejni celebryci mają kłopoty przez reklamę alkoholu w sieci

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że przekazało sprawę do zbadania przez prokuraturę oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zgodnie z przepisami za reklamę lub promocję tego typu produktów grozi grzywna do 200 000 złotych lub kara ograniczenia wolności, albo nawet obie kary łącznie.