Portal "Rynek Zdrowia" opisuje wyniki badania, które jest prowadzone przez CMJ w trybie ciągłym. Dane uwzględnione w opracowaniu zostały zgromadzone między 1 stycznia 2022 a 31 grudnia 2022. Obejmują 54 383 ankiety w wersji online, które zostały pozyskane od 134 szpitali.

80 proc. ankietowanych pacjentów oceniło, że w wyniku hospitalizacji ich stan zdrowia poprawił się. 7 proc.  zdecydowanie nie widziało poprawy.

Czytaj więcej

Rzecznik praw pacjenta: Strach lekarzy nie sprzyja kulturze bezpieczeństwa

88 proc. pacjentów wskazało, że szpital, w którym się leczyli, jest godny polecenia. W badaniu znalazły się szpitale, które rekomendowałoby 100 proc. ankietowanych. Na drugim biegunie są lecznice,  które poleciłoby innym zaledwie 34 proc. pacjentów.

Zdecydowana większość, bo 92 proc. respondentów, nie miała zastrzeżeń dotyczących przestrzegania praw pacjenta w placówkach.  W tych szpitalach, w których dochodziło do naruszeń, pacjenci skarżyli się na brak poszanowania ich prawa do intymności, godności oraz do kontaktu z osobą bliską.

Ankietowani mogli wystawić oceny od 1 do 5 pracownikom medycznym szpitali. 80 bardzo dobrze oceniło opiekę pielęgniarską.  Niewiele mniej, bo 77 proc. docenia fizjoterapeutów Natomiast lekarzom "piątki" dało 75 proc. pacjentów.

 - Należy podkreślić, że ocena ta dla wszystkich grup medycznych była wysoka i tylko niewielki odsetek pacjentów ocenił negatywnie pracę personelu medycznego. Było to 3-4 proc. - skomentowali ten wynik autorzy badania.

Pacjenci odpowiedzieli też na pytanie o sposób komunikowania się z nimi przez lekarzy.  6 proc. pacjentów przyznało, że nie rozumiało zaleceń, jakie przekazywali im lekarze, a 8 proc. pacjentów miało poczucie, iż nie uczestniczy w decyzjach dotyczących sprawowania opieki, tak jakby sobie tego życzyli. Często pojawiają się uwagi, że język lekarzy jest hermetyczny i niezrozumiały.

Co piąty pacjent wskazuje, że w trackie pobytu w szpitalu odczuwał przygnębienie. Tak wysoki wskaźnik, pokazuje, jak bardzo ważna jest w szpitalach opieka psychologiczna nad pacjentami. Pacjenci zaznaczali, że w trudnych chwilach najczęściej mieli rozmowy z pielęgniarkami. Tak odpowiedziało 39 proc. respondentów.

9 proc. pacjentów nie miało uwag do warunków pobytu w szpitalu.  Zarazem co piąty nie był zadowolony z tych warunków.

Najczęściej zgłaszane zastrzeżenia dotyczyły duchoty na salach chorych - blisko co 10. pacjent zwracał na to uwagę. 6 proc. pacjentów wskazywało na zbyt wysoką temperaturę w salach, tyle samo miało uwagi co do czystości w łazienkach. Równie często mieli oni zastrzeżenia do warunków odpoczynku.

Znacznie gorsze oceny wystawili szpitalom, są niskie noty dotyczące żywienia. 29 proc. pacjentów nie było zadowolonych z posiłków Najczęściej skarżyli się na brak możliwości wyboru posiłku (19 proc.), zbyt małe porcje (11 proc.) i zbyt zimne posiłki (10 proc.).

W większości (93 proc.) ankietowani byli przekonani co do bezpieczeństwa opieki w szpitalu.  Przy czym 3 proc. odpowiedziało, że nikt z personelu o tym nie informował. Najczęściej pacjenci zgłaszali zdarzenia dotyczące podania leków.

9 proc. pacjentów twierdziło, że doświadczyło zdarzenia niepożądanego. Najwięcej wskazało na podanie nieprawidłowego leku lub dawki leku.