Badanie wykazało, że w porównaniu z czasami sprzed ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią, liczba chłopców potrzebujących pilnego wsparcia ze strony służb ratowniczych podwoiła się, a w przypadku dzieci objętych opieką - potroiła się - czytamy. Według autorów, dziewczynki były nadreprezentowane w liczbach dotyczących samookaleczeń.

Wyniki badań przeprowadzonych w King’s College London zostały opublikowane w "British Journal of Psychiatry Open" Królewskiego Kolegium Psychiatrów. Autorzy dokonali analizy danych o 2073 nagłych wizytach w szpitalach z powodu samookaleczeń u dzieci i młodzieży w 10 krajach, w tym w Anglii. Dane z marca i kwietnia 2020 r. porównano z tym samym okresem w 2019 r.

- Pandemia przyniosła wiele istotnych zmian w życiu dzieci i młodzieży - ocenił jeden z autorów badania, Ben Hoi-ching Wong z Queen Mary University of London. Dodał, że po raz pierwszy przyjrzano się skutkom lockdownów na międzynarodowej próbie. - Lockdowny wpłynęły na samookaleczenia i poszukiwanie pomocy u niektórych młodych ludzi bardziej niż u innych, a te różnice są także widoczne w innych państwach - stwierdził.

W związku z wynikami badań psychiatrzy wezwali do zwiększenia finansowania i rozwoju opieki psychiatrycznej, podało Sky News.