Szpitalne oddziały ratunkowe zyskały rok na zorganizowanie miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zapewnienie specjalisty medycyny ratunkowej na stanowisku ordynatora. Więcej czasu będzie na budowę lub modernizację lądowiska. Ten wymóg trzeba będzie spełnić do końca 2024 r. Wynika to z wchodzącej w życie noweli rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

Ministerstwo przesunięcie terminów tłumaczy epidemią i inflacją, które spowolniły inwestycje. To przez nie szpitale nie zdążyły spełnić wymagań. Brakuje też specjalistów medycyny ratunkowej, a obciążenie SOR pacjentami nie zachęca do pracy na tych oddziałach.

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra zdrowia z 15 czerwca 2022 r., DzU z 22 czerwca 2022 r., poz. 1305)

Czytaj więcej

Co piąty SOR może zostać zamknięty