Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowodu osobistego, paszportu albo tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca (TZTC). Ważne, aby na każdym etapie procesu realizacji szczepienia posługiwać się dokładnie tym samym dokumentem tożsamości, który posłużył do wystawienia e-skierowania na szczepienie.

MZ wskazuje, jak lekarze mają wystawiać skierowania na szczepienie dla obywateli Ukrainy.

- Lekarz ma prawo i powinien wystawić skierowanie na szczepienie za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl. Wystawiając skierowanie, w polu „dane pacjenta” powinien wybrać „Inny identyfikator” (zamiast „Numer PESEL”) i wprowadzić numer dokumentu, jakim posługuje się uprawniony cudzoziemiec - czytamy w komunikacie resortu zdrowia.

Dla osób powyżej 18 roku życia MZ rekomenduje podanie jednodawkowej szczepionki Vaccine Janssen J&J, ale możliwe jest także zastosowanie innych, preparatów dostępnych w ramach Narodowego  Programu Szczepień przeciw Covid-19. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mają dostawać szczepionkę mRNA. 

W przypadku, gdyż szczepienie w Polsce ma być kontynuacją rozpoczętego schematu szczepienia, należy je przeprowadzić na zasadach komunikowanych przez MZ punktom szczepień i obowiązujących obecnie w realizowanym Narodowym Programie Szczepień.  

MZ zaznacza, że kwestionariusze (dla dorosłych i dla dzieci) wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciw COVID-19, wypełniany przez osobę poddawaną szczepieniu, są dostępne w języku ukraińskim i zostaną przekazane do punktów szczepień. Są też dostępne na stronie internetowej MZ: https://www.gov.pl/attachment/42c52307-bb52-4024-942e-1d7af52222a0 oraz https://www.gov.pl/attachment/92758b03-aa73-4df6-ba39-5b1b8acc16f6.

Czytaj więcej

Uchodźcy już w drodze