Resort zdrowia chce włączyć do programu pilotażowego centrów zdrowia psychicznego placówki bez własnego oddziału psychiatrii. Takie rozwiązania zapisano w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Chodzi o to, by w pilotażu mogły wziąć udział placówki uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych z rodzaju opieka psychiatryczna, które jednak nie są podwykonawcą szpitali. Nowela rozszerza też liczbę placówek biorących udział w pilotażu o osiem lecznic, m.in. Szpital Bielański w Warszawie, SPZOZ MSWiA w Złocieńcu czy Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego.

Czytaj więcej

Zdrowie psychiczne na polskich uczelniach - raport Rzecznika Praw Pacjenta

Projekt zmienia też wymagania wobec liczby personelu w danych placówkach. Jeśli podmiot wyznaczony do prowadzenia programu pilotażowego nie jest jedynym uprawnionym do udzielania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na obszarze pilotażu, normy zatrudnienia personelu centrum zdrowia psychicznego zostaną obniżone o liczbę pracowników zatrudnionych w pozostałych podmiotach uprawnionych do udzielania tych świadczeń. To odpowiedź na braki kadrowe. Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej, w Polsce zawód wykonuje 4,3 tys. z 4,8 tys. psychiatrów, którzy uzyskali tę specjalizację.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne