Amerykańska agencja ds. zdrowia CDC przeanalizowała dokumentację szpitalną 10 procent populacji USA w okresie od 1 marca 2020 r. do 14 sierpnia 2021 r. Oznacza to, że kontrola objęła zarówno okres przed pojawianiem się wariantu Delta, jak i po tym, jak stał się on dominującym szczepem. Za datę graniczną uznano 20 czerwca.

Najmniej hospitalizacji dzieci (od urodzenia do ukończenia 18 lat) zanotowano między 12 czerwca a 3 lipca br. Wówczas wskaźnik ten wyniósł 0,3 osoby na 100 tys. W tygodniu kończącym się 14 sierpnia było to już 1,4 osoby na 100 tys., zanotowano więc prawie pięciokrotny wzrost liczby chorych dzieci w szpitalach. Najwyższy poziom notowano na początku stycznia (1,5 na 100 tys.), kiedy przez Stany Zjednoczone przetaczała się zimowa fala zachorowań, spowodowana wariantem Alfa.

Czytaj więcej

Badanie: Koronawirus SARS-CoV-2 mutuje częściej niż sądzono

Po zbadaniu 3116 kartotek szpitalnych z okresu przed Deltą i porównaniu ich z 164 przypadkami z okresu, gdy szczep ten stał się dominujący, stwierdzono, że odsetek dzieci z ciężkim przebiegiem choroby nie różni się znacząco. Odsetek pacjentów, którzy trafili na intensywną terapię, wynosił 26,5 przed Deltą i 23,2 po. Procent osób, umieszczonych pod respiratorem wyniósł odpowiednio 6,1 i 9,8, natomiast odsetek zmarłych - 0,7 przed Deltą i 1,8 po. CDC podkreśla, że „różnice te nie wzrosły do ​​poziomu istotności statystycznej”.

Artykuł CDC zawiera ważne zastrzeżenie, że ponieważ liczba hospitalizacji w okresie po pojawianiu się Delty jest jeszcze niewielka, naukowcy będą potrzebowali więcej danych by przedstawić jednoznaczne wnioski.

10 razy

bardziej zagrożone hospitalizacją są dzieci niezaszczepione przeciw Covid-19

W badaniu podkreślono również skuteczność szczepionki przeciw Covid-19 u dzieci. W okresie od 20 czerwca do 31 lipca hospitalizowanych było 68 nastolatków, których stan szczepienia był znany - 59 było nieszczepionych, 5 przyjęło tylko jedną dawkę dwudawkowej szczepionki a tylko czwórka dzieci była całkowicie zaszczepiona. Oznacza to, że w porównaniu z osobami zaszczepionymi u osób, które nie przyjęły preparatów przeciw Covid-19 ryzyko hospitalizacji było dziesięciokrotnie wyższe.