Wiodące transakcje roku 2022. Ich zawarcie wymaga dużych kompetencji

Przeniesienie ryzyka sekurytyzowanego portfela mBanku to transakcja roku 2022. Przy jej zawarciu doradzała kancelarie Clifford Chance.

Publikacja: 22.06.2023 03:00

Wiodące transakcje roku 2022. Ich zawarcie wymaga dużych kompetencji

Foto: Adobe Stock

W naszym dorocznym rankingu przyznajemy także nagrodę za wielki kunszt prawniczy. Doceniamy kompetencje kancelarii do pracy przy szczególnie trudnych wyzwaniach, jakimi jest obsługa wielkich transakcji. Zadanie takie realizują kancelarie, które są w stanie oddać do dyspozycji klienta zespół doświadczonych prawników znających biznes. Transakcje do nagrody zgłaszały kancelarie, a zwycięzców wytypowała kapituła złożona z ekspertów rynku finansowego.

Jak powstaje klasyfikacja

Kancelarie, które obsłużyły najwięcej wyróżnionych transakcji w 2022 roku

Kancelarie, które obsłużyły najwięcej wyróżnionych transakcji w 2022 roku

Rzeczpospolita

Najważniejsze transakcje klasyfikujemy w dziewięciu kategoriach: fuzji i przejęć, transakcji funduszy inwestycyjnych (private equity), rynków kapitałowych – transakcji dłużnych, rynków kapitałowych – transakcji na akcjach, finansowania, restrukturyzacji, nieruchomości, transakcji zagranicznych oraz w nowej kategorii innowacyjne finansowanie. Ocenia je specjalna kapituła powołana przez redakcję „Rzeczpospolitej”, złożona ze znawców rynku, w tym m.in. przedstawicieli banków i funduszy inwestycyjnych. Kapituła przyglądała się największym transakcjom, zgłoszonym przez kancelarie biorące udział w naszym rankingu. Warunkiem rozpatrywania danej transakcji przez kapitułę było jej zakończenie w 2022 roku. Członkowie kapituły oceniali wyłącznie znaczenie danej transakcji z punktu widzenia rynkowego (nie mieli informacji, które kancelarie obsługiwały daną transakcję). W ten sposób zostało wyłonionych dziewięć najważniejszych transakcji. Przy każdej z nich pracowała przynajmniej jedna kancelaria prawnicza. Te kancelarie, które obsłużyły najwięcej spośród zwycięskich transakcji, wygrały ranking transakcyjny. Na potrzeby naszego zestawienia braliśmy pod uwagę wyłącznie kancelarie działające w Polsce. Zwycięzcami okazały się ex aequo kancelarie Clifford Chance i White & Case. Każda z nich doradzała przy trzech najważniejszych transakcjach spośród dziewięciu w ubiegłym roku.

Najważniejsze transakcje roku 2022

Najważniejsze transakcje roku 2022

Rzeczpospolita

Sekurytyzacja syntetyczna

Kapituła uznała, że najważniejszą – choć bynajmniej nie największą wartościowo – transakcją ubiegłego roku była sekurytyzacja syntetyczna na portfelu kredytów korporacyjnych mBanku. To przełomowa transakcja na polskim rynku. Największy sekurytyzowany portfel w Europie Środkowo-Wschodniej, a także pierwsza w Polsce sekurytyzacja syntetyczna ze statusem STS (Simple, Transparent and Standardised). To również pierwsza transakcja na polskim rynku przeprowadzona wyłącznie z inwestorem z sektora prywatnego oraz pierwsza, w ramach której bank jest bezpośrednim emitentem obligacji Credit Linked Notes.

Przewodnicząca kapituły Monika Karolak, dyrektor zarządzający Pekao Investment Banking, przyznała, że kapituła wybrała transakcję mBanku zawierającą zaawansowane konstrukcje prawne, skomplikowaną pod względem dokumentacji, a zatem premiującą wiedzę prawniczą z zakresu kompleksowych instrumentów pozyskania kapitału.

Transakcja roku 2022

Transakcja roku 2022

Rzeczpospolita

Nieoczywiste wybory

Członkowie kapituły zgodnie przyznali, że w 2022 roku przeprowadzono wiele innowacyjnych po raz pierwszy występujących na polskim rynku transakcji, które warto docenić.

– Rok 2022 był kolejnym rokiem czarnego łabędzia, co miało odzwierciedlenie na rynku kredytowym – uważa Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Tym bardziej na wyróżnienie zasługuje transakcja finansowania P4 (Play) na zakup UPC ze względu na skalę finansowania (5,5 mld zł) i zaangażowanie licznej grupy polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Uzgodnienie warunków biznesowych i prawnych w tak dynamicznej sytuacji gospodarczej i w tak licznym gronie, wspartym przez profesjonalnych doradców, jest zawsze wielkim sukcesem – dodaje Borys.

Nietuzinkowym wyborem może się okazać także transakcja w kategorii nieruchomości. – Obsługa prawna realizacji inwestycji dotycząca nowej linii kolejowej w podziemnym tunelu średnicowym w obrębie kilku łódzkich dworców kolejowych przez PKP PLK wymaga holistycznej perspektywy na styku wielu płaszczyzn prawa, w tym prawa budowlanego, cywilnego, prawnych aspektów partnerstwa publiczno-prywatnego – przyznaje Ewa Jakubczyk-Cały, partner zarządzający PKF Consult.

Eksperci docenili też inwestycję w przedsięwzięcia proekologiczne, dodając tym samym nową kategorię rankingową – innowacyjne finansowanie. – Kredyt konsorcjalny udzielony grupie Enea został oceniony przez jury jako najbardziej innowacyjny ze względu na rzadką jeszcze cechę na naszym rynku, tzn. uzależnienie marży od spełnienia wskaźników związanych z energią odnawialną i emisją dwutlenku węgla oraz istotną wielkość kredytu wymagającą uzupełnienia konsorcjum polskich banków z bankiem z Chin – mówi Jacek Chwedoruk, dyrektor zarządzający Rothschild & Co Polska.

Wymiar transgraniczny

– Transakcja przejęcia Mall Group i WE|DO, firm działających w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Słowenii i Chorwacji, jest wyrazem kontynuacji europejskiej ekspansji Allegro. Cechą wyróżniającą tę transakcję pod względem prawnym jest jej wymiar transgraniczny i wynikająca stąd złożoność regulacyjna – przyznaje Magdalena Lewandowska-Gładka, adwokat, dyrektor prawny w departamencie bankowości inwestycyjnej w Noble Securities SA.

Nagrodzona przez kapitułę transakcja sprzedaży 45 proc. udziałów w spółce Sierra Gorda SCM przez Grupę Sumitomo i pozyskanie przez KGHM nowego międzynarodowego partnera, jakim jest australijska grupa górnicza South32, wymagała od doradzającej kancelarii doskonałej biegłości w prawie międzynarodowym i połączenia interesu kilku podmiotów z różnych jurysdykcji – mówi Magdalena Izdebska, zastępca dyrektora bankowości inwestycyjnej, Noble Securities SA.

Zobacz pełne wyniki rankingu

W naszym dorocznym rankingu przyznajemy także nagrodę za wielki kunszt prawniczy. Doceniamy kompetencje kancelarii do pracy przy szczególnie trudnych wyzwaniach, jakimi jest obsługa wielkich transakcji. Zadanie takie realizują kancelarie, które są w stanie oddać do dyspozycji klienta zespół doświadczonych prawników znających biznes. Transakcje do nagrody zgłaszały kancelarie, a zwycięzców wytypowała kapituła złożona z ekspertów rynku finansowego.

Jak powstaje klasyfikacja

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego