Tak postanowiła prof. Jolanta Iwin-Garzyńska, przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Decyzją nr VII/IV/2008 ustaliła, iż egzaminy ustne stanowiące drugą część egzaminu na doradcę podatkowego (pierwszą jest egzamin pisemny) będą odbywały się przez cztery dni z rzędu. Mianowicie od wtorku, 10 czerwca do piątku, 13 czerwca.

Ci, którzy zgłosili się już wcześniej, mogą przystąpić do egzaminu ustnego jeszcze dziś lub jutro.

Nieco dłużej przyjdzie natomiast poczekać kandydatom do zawodu, którzy muszą jeszcze przejść przez pierwsze sito egzaminacyjne, czyli część pisemną. Decyzją przewodniczącej państwowej komisji egzaminacyjnej (nr V/IV/2008) egzaminy pisemne na doradcę podatkowego wyznaczone zostały bowiem dopiero po wakacjach. Chętni mają do wyboru wtorek, 23 września, środę, 24 września i czwartek 25 września.

Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na internetowej stronie Ministerstwa Finansów (www. mofnet.gov.pl). Stanowi on załącznik do uchwały 1/IV/2008 komisji egzaminacyjnej z 12 lutego 2008 r.