Z chwilą nowelizacji w 2010 r. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi gminna ewidencja zabytków stała się jeszcze jedną formą ochrony takich obiektów.

Ewidencję prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Włączenie obiektu do ewidencji powoduje m.in. obowiązek uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich zamierzeń planistycznych, budowlanych i remontowych. Mimo to wpisu do ewidencji nie poprzedza postępowanie administracyjne, nie ma decyzji administracyjnej, ani kryteriów i trybu kwalifikowania do ewidencji. Wpis odbywa się na podstawie zarządzenia wewnętrznego, niejednokrotnie bez powiadomienia właściciela obiektu.

Czytaj także: Dwór popadający w ruinę nie przestaje być zabytkiem

Właściciel kamienicy postanowił skorzystać z trybu informacji publicznej i zwrócił się do burmistrza Chojnic o udostępnienie skanu karty adresowej z gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej dla tego budynku. Burmistrz odpisał, że karty nie są dokumentem urzędowym, lecz wewnętrznym i nie ma do nich zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Wnioskodawca poszedł więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ze skargą na bezczynność burmistrza. Zarzucił ograniczenie prawa do informacji publicznej i naruszenie przepisów konstytucji. Karta z gminnej ewidencji zabytków jest dokumentem urzędowym, wytworzonym przez organ na podstawie przepisów ustawy, a jej wzór określa rozporządzenie – uzasadniał skargę.

Burmistrz Chojnic powtórzył natomiast, że żądana informacja nie spełnia definicji dokumentu urzędowego.

WSA nie podzielił poglądu burmistrza. Zdaniem sądu karty z gminnej ewidencji zabytków mają walor informacji publicznej. Każdy dokument wytworzony przez władze publiczne, odnoszący się do jej działalności stanowi informację publiczną.

Żądana informacja pozostaje w posiadaniu organu władzy publicznej, którą jest burmistrz, i dotyczy danych z prowadzonej przez niego ewidencji – stwierdził sąd, zobowiązując burmistrza do rozpoznania wniosku.

Wyrok WSA uświadamia potrzebę zmiany obecnych przepisów, o co zresztą od dawna upomina się rzecznik praw obywatelskich. Dotychczasowe regulacje budzą tak poważne zastrzeżenia, że wymagają korekty. Podobno ma to nastąpić podczas zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków. Zmiana ma polegać na wprowadzeniu obowiązku zawiadamiania właściciela zabytku o włączeniu obiektu do gminnej ewidencji zabytków.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Sygnatura akt:II SAB/Gd 63/18