Czy szkoła musi zapewnić opiekę w okresie świąt

Wielu uczniów do nauki wróci dopiero 7 stycznia. To dyrektorzy decydują, jaką pracę w czasie przerwy świątecznej powierzą nauczycielom i czy w placówce odbędą się zajęcia opiekuńcze.

Aktualizacja: 23.12.2019 07:38 Publikacja: 23.12.2019 07:00

Czy szkoła musi zapewnić opiekę w okresie świąt

Foto: AdobeStock

Przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia, ale w wielu szkołach tydzień dłużej. Uczniowie do szkół po raz ostatni poszli w piątek, 20 grudnia, a część z nich wróci do ławek dopiero we wtorek, 7 stycznia. 2 i 3 stycznia w niektórych placówkach będą już lekcje, w innych dyrekcje zdecydowały o wolnym, korzystając z puli, którą mają do dyspozycji w trakcie roku szkolnego.

– Jest presja rodziców, żeby między świętami a Nowym Rokiem były zajęcia opiekuńcze. Gdyby jednak w tym czasie doszło do wypadku w szkole, nie wiadomo by było, na jakiej podstawie dzieci przyjęto pod opiekę. W tym czasie trwa przerwa świąteczna – mówi Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. I dodaje, że dyrektorzy szkół proszą rodziców o wyrozumiałość.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia z kolei, że w czasie przerwy świątecznej dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy organizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Tę kwestię reguluje rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. Jednak ten czas dla nauczycieli wcale nie jest wolny od pracy. Formalnie w czasie przerwy w dni robocze nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora szkoły w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy wynikającego z Karty nauczyciela.

Czytaj także: 2020 rok: które dni są wolne od szkoły

To dyrektor decyduje, jak będzie w czasie przerwy świątecznej wyglądała praca nauczycieli i czy przydzieli im jakieś zadania, np. opiekuńcze.

– W tym czasie nauczyciele pracują. Mogą np. wypełniać dokumentację lub przygotowywać się do zajęć. Najczęściej nie przychodzą jednak do szkół – mówi Marek Pleśniar.

Wolne 2 i 3 stycznia ustalane jest też na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. Zgodnie z jego przepisami dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szkole podstawowej takich dni może być maksymalnie osiem, a w liceach i technikach aż dziesięć.

A jak przerwa zimowa wygląda w przedszkolach? To zależy od samorządu. Przedszkola to placówki nieferyjne. Pracują cały rok – nie dotyczą ich ferie zimowe i wakacje. Przerwy w zajęciach ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola. Dotyczy to też oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach