Do konsultacji publicznych trafił złożony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej.

Resort chce podwyżki z 250 do 400 zł dodatku dla pracowników socjalnych za wywiady środowiskowe w terenie. Będzie to kosztować ok. 44,64 mln zł rocznie. Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich ocenia, że kwota podana przez MRiPS jest zaniżona. Oprócz tego proponuje się wprowadzenie obligatoryjnych szkoleń z bezpieczeństwa osobistego podczas wykonywania czynności zawodowych, które pracodawca ma przeprowadzać raz na dwa lata.

Czytaj także:

NIK o pracownikach socjalnych w gminach: przeciążeni zadaniami, pracują w stresie, zarabiają za mało

Nowelizacja szczegółowo reguluje procedurę ubiegania się o pracę i awans. Resort chce obniżyć wymóg wykształcenia, ale zachować wymóg doświadczenia w pracy w schroniskach dla bezdomnych czy noclegowni. Uprawnienia do zatrudnienia jako pracownik socjalny będą mieli nie tylko absolwenci studiów na kierunku praca socjalna, ale też studiów pedagogicznych, psychologicznych czy socjologicznych z zastrzeżeniem, że będą musieli odbyć kształcenie uzupełniające o zagadnienia specyficzne dla obszaru wykonywanego zawodu.

Wszystkie te propozycje oznaczają dodatkowe koszty, co odbije się na budżetach samorządowych.

– Rząd składa obietnice, które później musimy spełniać my, jako samorządowcy, bez dodatkowych funduszy. Wówczas to my jesteśmy wystawieni na krytykę ze strony obywateli. Nie zgadzamy się na przerzucanie na nas odpowiedzialności. Musi być zachowana proporcja narzucanych na jednostki samorządu terytorialnego zadań i przyznawanych nam funduszy – komentuje Marek Wójcik.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne