Ojciec dwójki dzieci zaskarżył uchwałę Rady Gminy Zławieś Wielka dotyczącą likwidacji szkoły podstawowej. Uzasadniał, że nie powinna być prowadzona reorganizacja obwodów szkolnych w toku epidemii choroby zakaźnej, powodująca migrację uczniów. Obawiał się również, że będzie musiał dowozić dzieci do nowej placówki. Podkreślał, że dzieci będą miały innych nauczycieli, co może wpłynąć negatywnie na ich naukę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił jednak skargę ojca. Uzasadnił, że Gmina Zławieś Wielka tego samego dnia, w którym podjęła uchwałę o likwidacji szkoły, podjęła drugą uchwałę – o przekształceniu placówki w filię innej podstawówki. Dzieci skarżącego nie będą więc musiały być dowożone w inne miejsce. Nie doszło zatem do naruszenia interesu prawnego skarżącego. Nie narusza go też zmiana środowiska pedagogicznego. Żaden przepis prawa oświatowego nie gwarantuje bowiem, że dziecko będzie uczone przez tych samych nauczycieli przez cały okres nauki w szkole podstawowej bądź przez pewną część tego okresu.

Czytaj także:

Koronawirus: kto odpowiada za bezpieczne warunki sanitarno-higieniczne w szkole

Sąd powołał się na art. 101 ust. 1 o samorządzie gminnym. Zgodnie z jego treścią, po naruszeniu interesu prawnego lub uprawnienia uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, każdy może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego.

Sygnatura akt: II SA/Bd 761/20