Anna Zalewska wzięła dziś udział w Świętokrzyskiej Debacie Oświatowej – „Jak powinna być finansowana edukacja w Polsce?".

– Bardzo cieszę się, że jestem tu z Państwem na kolejnej debacie wojewódzkiej. Zapraszam wszystkich do dyskusji, która toczy się nie tylko tutaj, ale też w różnych miejscach w kraju. Zachęcam nauczycieli, samorządowców, rodziców, uczniów do organizowania takich spotkań w swoich regionach – podkreśliła szefowa MEN. – Czekamy na wnioski z debat. Każda informacja od Państwa jest dla nas istotna, nad każdą się pochylamy i analizujemy ją. Chcemy wspólnie z Państwem przygotować dobre zmiany w edukacji – dodała Minister Anna Zalewska.

Podczas swojego wystąpienia Minister edukacji podkreśliła, że ze względu na niż demograficzny w następnych latach będziemy mieli w szkołach o wiele mniej uczniów, niż obecnie.

– Trzeba „urzeczywistnić" szkołę, dostosować ją do współczesności – zaznaczyła Szefowa MEN. – Wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji wesprzemy szkoły w tym, aby najdalej już za dwa lata we wszystkich był dostęp do szerokopasmowego internetu – dodała Minister edukacji.

Anna Zalewska w trakcie debaty mówiła o ostatnich zmianach, między innymi o obniżeniu wieku obowiązku szkolnego, edukacji przedszkolnej, zatrudnianiu nauczycieli, uszczelnianiu dotacji, a także likwidacji tzw. godzin karcianych. Minister mówiła również o konieczności dostosowania szkolnictwa zawodowego dla rynku pracy.

– Finansowanie oświaty to jeden z kluczowych tematów w edukacji. Dlatego chciałabym wspólnie z Państwem zastanowić się jak je dostosować do wymagań współczesnej szkoły. Musimy pomyśleć nad różnymi mechanizmami, np. by uniknąć dwuzmianowości w szkołach. Polska jest ewenementem na skalę europejską, bo dzieci chodzą u nas do szkoły na dwie zmiany – dodała Szefowa MEN.

W Kielcach o finansowaniu oświaty oraz wynagradzaniu nauczycieli dyskutowało ponad 450 uczestników. Rozmawiano m.in. o strukturze wydatków na edukację, źródłach finansowania zadań oraz ich podziale między rządem, a samorządem terytorialnym. Próbowano zdecydować, która forma finansowania jest najbardziej odpowiednia – dotacja celowa, subwencja oświatowa, czy dochody własne samorządów.

Świętokrzyska Debata o Edukacji w Kielcach była już ostatnią z czterech planowanych wojewódzkich debat dotyczących finansowania. Wcześniejsze odbyły się we Wrocławiu, Rzeszowie oraz Szczecinie.

Więcej informacji na temat debat wojewódzkich na stronie:

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

www.debataoswiatowa.men.gov.pl.