Umożliwiły to przepisy nowelizacji ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, pozwalające na przesunięcie niezaangażowanych środków do województw, w których kwota przyznana dla województwa okazała się niewystarczająca. Taka sytuacja wystąpiła w tym roku w czterech województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim.

Zmiana przepisów i zwiększenie środków dla czterech województw pozwoli na dofinansowanie kolejnych linii. Dodatkowe środki trafią do:

  • województwa pomorskiego - 16,3 mln zł,
  • województwa śląskiego - 15,5 mln zł,
  • województwa mazowieckiego - 28,4 mln zł,
  • województwa podkarpackiego - 13,6 mln zł.

Nowelizacja ustawy utrzymała ponadto do końca 2023 r. zwiększoną stawkę dopłaty w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze muzyczności publicznej.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych od 2019 r. dofinansowywane jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinasowanie linii uruchamianych przez samorządy w 2019 r. wynosił 300 mln zł, a w latach kolejnych - 800 mln zł rocznie.

Jak podaje resort infrastruktury, w ramach naboru wniosków na 2022 r. dopłatą objęto około 4,9 tys. linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota dopłaty z Funduszu to przeszło 545 mln zł.

Czytaj więcej

Autobusy z dopłatą jednak wyjadą na trasy. Rząd przyjął projekt ustawy