Marszałek poprowadzi działania związane z organizacją powrotu turystów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu, gdy jej organizator tego nie zapewnia – przewiduje wchodząca w życie nowela ustawy o usługach turystycznych

Dotychczas prawo było niejasne, a marszałkowie nie mieli pewności, co należy do ich obowiązków. Rozbieżne interpretacje przepisów przyjmowały również sądy.

Według orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu marszałek nie powinien organizować powrotu turystów do kraju. Jego rola sprowadza się do wystąpienia do ubezpieczyciela o wypłatę sumy gwarancyjnej.

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził zaś, że wprawdzie z brzmienia przepisów nie wynika bezpośredni obowiązek organizowania powrotu, ale przy dokonywaniu ich wykładni trzeba wziąć pod uwagę cel. Sędziowie doszli do wniosku, że marszałek ma obowiązek sprowadzić do kraju klientów niewypłacalnych biur. Nowelizacja miała usunąć te wątpliwości.

Marszałkowie wciąż jednak mają wątpliwości. Nie wiadomo bowiem, jak powinni postąpić, jeśli gwarancja finansowa biura na wypadek jego niewypłacalności nie wystarczy na pokrycie kosztów powrotu. Taka sytuacja jest wciąż możliwa, mimo że podniesiono kwoty wymaganych prawem gwarancji.

Podstawa prawna: nowelizacja ustawy o usługach turystycznych DzU z 13 sierpnia 2015 r., poz. 1164