Zgodnie z obowiązującymi przepisami nauczyciele muszą w ciągu tygodnia wypracować do 40 godzin. To zajęcia lekcyjne, godziny karciane oraz czas na podnoszenie kwalifikacji czy przygotowanie do zajęć. Pedagodzy swoją aktywność ograniczają zazwyczaj do godzin lekcyjnych i karcianych, które są przeznaczone na dodatkowe zajęcia z uczniami, np. wyrównawcze czy koła zainteresowań.

W przygotowywanej przez resort edukacji nowelizacji Karty nauczyciela przewidziano m.in. likwidację tzw. godzin karcianych.

Przeciwko temu pomysłowi protestują samorządy, w szczególności Związek Miast Polskich oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

– Tzw. godziny karciane stanowią wsparcie dla uczniów w procesie nauczania i opieki oraz wzbogacają ofertę edukacyjną szkół – wyjaśnia Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich. – Ich likwidacja może doprowadzić do ograniczenia lub całkowitej likwidacji zajęć pozalekcyjnych, gdyż nie będzie obligatoryjnego instrumentu nakazującego ich organizowanie – wskazuje.

Podobnie uważa Marek Olszewski, przewodniczący ZGW RP.

– Likwidacja samych godzin karcianych bez zmiany innych przepisów Karty nauczyciela jest pozbawiona sensu – mówi Marek Olszewski. I dodaje, że ucierpią na tym uczniowie, bo gminy nie będą miały pieniędzy na organizowanie dodatkowych zajęć.

Dlatego też strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ustosunkowując się do tego projektu, była gotowa zaakceptować propozycję dotyczącą tzw. godzin karcianych pod warunkiem wprowadzenia zmiany w pensum. Te propozycje jednak nie spotkały się ze zrozumieniem ze strony resortu edukacji.

– Dyrektor jest odpowiedzialny za organizację pracy szkoły i może wydać nauczycielowi polecenie pracy ponad pensum – tłumaczy Teresa Wargocka, wiceminister edukacji narodowej.

Likwidacja godzin karcianych musi się odbyć z uwagi na to, że zdarzały się sytuacje, gdy nauczyciele poświadczali pracę, która się nie odbyła. Są zatem źródłem nadużyć. – Kwestia finansowa jest bardzo ważna, niemniej w roku szkolnym 2015 /2016 nie ma możliwości, aby je finansować – odpowiadała wiceminister.

etap legislacyjny: konsultacje publiczne