W sezonie zimowym 2015/2016 z powodu wyziębienia zmarło w Polsce 101 osób, z czego zdecydowaną większość stanowiły osoby bezdomne. W grupie osób bezdomnych, jako powód śmierci, poza wychłodzeniem organizmu, często podawany jest alkohol. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie schronienia, także dla osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu.

„W działaniach zabezpieczających osoby bezdomne w okresie zimy niezbędny jest wspólny wysiłek wszystkich dostępnych służb: policji, straży miejskiej i gminnej, pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej. Nie do przecenienia jest także udział we wspomnianych działaniach pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Zorganizowanie pracy tak wielu służb i osób wymaga wysiłku i zaangażowania, o co serdecznie proszę Państwa Wojewodów" – zaapelowała minister Elżbieta Rafalska.