US Chamber of Commerce (Amerykańska Izba Handlowa) i główne grupy branżowe wystąpiły w tym tygodniu ze sprzeciwem wobec proponowanej ustawy o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zwanej Paycheck Fairness Act (Ustawa o uczciwości płac). Nowe prawo ma na celu rozwiązanie problemu zróżnicowanych wynagrodzeń ze względu na płeć.

Izba Handlowa oraz między innymi, National Restaurant Association i National Retail Federation uważają, że ustawa zakazałaby wielu zgodnych z prawem, niedyskryminacyjnych sposobów, które są stosowane przez pracodawców w celu przyciągnięcia i zatrzymania pracowników. Warto tu może zauważyć, że w 2018, jak wynika z dostępnych w portalu Statista.com danych, w handlu mężczyźni zarabiali tygodniowo średnio 140 dolarów więcej, a w sektorze gastronomicznym średnio 88 dolarów więcej (odpowiednio – 746 do 606 dolarów w handlu i 598 do 510 dolarów tygodniowo w sektorze hotelowo-gastronomicznym).

Organizacje biznesowe argumentują, że nowe przepisy mogą zagrozić premiom, a nawet zabronią pracownikom negocjowania wyższych wynagrodzeń. Będzie też nakładać na pracodawców obowiązek zbierania i przekazywania danych o wynagrodzeniach ich pracowników Komisji ds. Równych Szans Zatrudnienia. Pracodawcy boją się też, że nowe prawo ułatwi wnoszenie dużych pozwów zbiorowych przeciwko nim.

- Ustawa o uczciwości płacowej jest jednoznacznie niewłaściwym podejściem do rozwiązania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn – twierdzi, cytowany przez „The Hill", Evan Armstrong, wiceprezes Retail Industry Leaders Association (RILA) ds. polityki zatrudnienia.

RILA, która zrzesza takie firmy jak Target, Home Depot czy Walgreens, poinformowała przy tym, że zdecydowanie popiera ustawę WAGE Equity Act, zaproponowaną przez członkinię Izby Reprezentantów z ramienia Partii Republikańskiej Elise Stefanik. Proponowane przez Republikanów prawo zakazywałoby pracodawcom pytania o historię płac pracownika czy wymieniania się przez pracowników informacjami o wysokości wynagrodzenia.

Zaproponowana przez parlamentarzystkę z Connecticut Rosę DeLauro Ustawa o uczciwości płac popierana jest przez większość członków Izby Reprezentantów. W nowych przepisach proponowane jest dodanie dodatkowych zabezpieczeń proceduralnych do już istniejących przepisów, a także zabroni pracodawcom pytania o wynagrodzenie w poprzednich miejscach pracy, jak również karania za składanie skarg na różnice w płacach czy dyskutowanie o wysokości wynagrodzeń. Nowe przepisy pozwolą także na łatwiejsze karanie stosujących dyskryminacyjne praktyki pracodawców.