Łącznie aż 44 proc. firm zamierza w najbliższym półroczu zwiększyć wynagrodzenia – dowodzi najnowsza edycja badania „Plany Pracodawców”, przygotowanego przez Instytut Badawczy Randstad i TNS. Na przełomie października i listopada przepytano w nim tysiąc firm. Jak podkreślają autorzy badania, te 44 proc. firm gotowych na podwyżki to najwyższy wynik w ośmioletniej historii badania wynik i o 9 pkt. proc. wyższy niż rok temu.

Jednocześnie nieco wyhamowały chęci do wzrostu zatrudnienia, co planuje 32 proc. firm - o 5 pkt. proc mniej niż w poprzednim kwartale.

Po części może być to efekt spadku optymizmu badanych menedżerów co do przyszłości polskiej gospodarki- tylko 20 proc. - spodziewało się w kolejnym półroczu wzrostu gospodarczego (spadek o 2 pkt. proc. względem poprzedniej edycji) i aż 22 proc. obawia się recesji (wzrost o 1 pkt. proc.).

Jednocześnie utrzymują się dobre oceny własnej sytuacji; dwie trzecie firm ocenia ja jako dobrą lub bardzo dobrą - Dlatego wyhamowanie dynamiki wzrostu zatrudnienia może być odczytywane jako oznaka dopasowywania się pracodawców do realiów gospodarki z rekordowo niskim bezrobociem-twierdzą przedstawiciele Randstad.