Wstępne dane wskazują, że płace nominalne zmalały w 2020 r. o 0,6 proc., pierwszy raz od czasu zbierania takich danych od 2007 r. Po uwzględnieniu inflacji ich realna wartość zmalała o 1 proc., pierwszy raz od 2013 r. — stwierdził Destatis.

Podane liczby nie uwzględniają wpływu rządowego programu wspierania zatrudnienia w skróconym czasie pracy (Kurzarbeit): państwo pokrywa część utraconych zarobków pracowników, którzy mają krótszy tydzień roboczy — pisze Reuter.

Miesiące lockdownów mających powstrzymać koronawirusa wpłynęły niszcząco na gospodarkę świata, niemiecka, mimo że największa w Europie i nastawiona na eksport, również ucierpiała.