Mediana wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych w 2020 r. wyniosła 842 tys. zł, co oznacza spadek o jedną piątą w ujęciu rok do roku – wynika z najnowszej edycji raportu PwC.

Największy spadek wynagrodzeń zarządów odnotowano w giełdowych firmach z branży FMCG (-31 proc.) i usługach (-15 proc.). Wynagrodzenia pozostałych pracowników w obu tych sektorach wzrosły o około 1 proc.

Natomiast w 2020 r. wzrosły płace zarządów spółek z sektora handlowego (aż o 40 proc.), produkcyjnego (18 proc.), IT (16 proc.) oraz finansowego (4 proc.). W każdej z tych czterech branż w górę poszły też wynagrodzenia pozostałych pracowników, najmocniej w IT (o 23 proc.).

Rosnąca waga ESG

Uwagę zwraca znaczący – i rosnący – udział zmiennych składników wynagrodzenia w strukturze płac zarządów. Na podstawie jakich kryteriów spółki ustalają tę część wynagrodzeń?

Najczęściej są to wytyczne odnoszące się do zysku bądź do innych parametrów stricte finansowych. Ale całkiem spory, 25-procentowy, odsetek firm opiera wynagrodzenia również na kryteriach niefinansowych. Biorąc pod uwagę rosnącą wagę kwestii ESG, można śmiało założyć, że ta tendencja będzie kontynuowana. Już teraz kryteria niefinansowe są częstsze niż na przykład odnoszące się do kosztów, wartości akcji czy zwrotu z kapitału/inwestycji.

Kryteria niefinansowe do ustalania wysokości wynagrodzeń zmiennych najczęściej stosują spółki z takich sektorów jak: FMCG, produkcja, usługi, finanse, IT oraz handel.

Czytaj więcej

Top menedżerowie też korzystają z dobrej koniunktury na rynku pracy
Autopromocja
#NowaRp.pl

Znacznie więcej niż wiedza

ZAPRENUMERUJ

Nie bez znaczenia dla przyszłych wynagrodzeń menedżerów pozostaną kwestie związane z rosnącymi obciążeniami publicznoprawnymi. Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, podkreśla, że przepisy podatkowe przyjmowane w ramach Polskiego Ładu mogą najmocniej dotknąć wysoko wynagradzanych specjalistów i kadrę menedżerską. Przewiduje, że chcąc utrzymać kluczowych pracowników, spółki będą dążyły do zrekompensowania strat tym osobom: czy to poprzez podwyżki wynagrodzeń, czy wprowadzenie bardziej efektywnych struktur zatrudnienia. Zdaniem Komorowskiej można spodziewać się jeszcze mocniejszego wykorzystania programów motywacyjnych opartych na akcjach. Pozwalają one na wielowymiarowe powiązanie zmiennych składników wynagrodzenia członków zarządu ze strategią i w konsekwencji z wynikami finansowymi firmy, a dodatkowo umożliwiają korzystanie z preferencyjnego opodatkowania.

Niedoceniane rady nadzorcze

W zeszłym roku średnie wynagrodzenie członków rad nadzorczych spadło rok do roku ze 114 tys. zł do 108 tys. zł (najwyższe było – tak jak w zarządach – w sektorze finansowym). Choć spadek wynagrodzeń członków rad nadzorczych wynosi tylko 5 proc. i jest o 15 pkt proc. niższy niż spadek płac zarządów, to i tak jest niepokojący, bo od lat bolączką polskiego rynku kapitałowego są stosunkowo niskie wynagrodzenia dla osób zasiadających w nadzorze giełdowych spółek. Niskie i spadające. W takim otoczeniu firmom jest coraz trudniej pozyskać do nadzoru kompetentne osoby, szczególnie że zakres obowiązków i odpowiedzialność z nimi związana systematycznie rosną.

Czytaj więcej

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. wyn
Informatyk i analityk danych „królują”. Po których studiach zarobisz najwięcej?

Krzysztof Szułdrzyński, partner w PwC, zwraca też uwagę na malejący udział profesjonalnych członków rad nadzorczych, a więc takich, którzy zasiadają w więcej niż dwóch radach. Jego zdaniem to świadczy o odwróceniu trendu profesjonalizacji RN, który obserwowaliśmy w poprzednich latach. W 2017 r. 15 proc. członków rad nadzorczych zasiadało w trzech lub więcej radach, a w 2020 r. odsetek ten spadł o 12 pkt proc. – do zaledwie 3 proc.