[b]Wyjaśnienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

Departament Kontroli Rynku, wydział Transgranicznego Przemieszczania Odpadów:[/b]

Odzież posortowana sprowadzana do Polski w celu sprzedaży jako odzież używana tzn. wykorzystywana zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem jest traktowana jako towar i nie podlega przepisom transgranicznego przemieszczania odpadów.

W wypadku odzieży, którą sprowadza Pani firma mamy do czynienia tylko z jedną z wymienionych wyżej okoliczności. W opisanym przez Panią przypadku sprowadzana do Polski odzież jest co prawda posortowana, ale w kraju jest przetwarzana na czyściwo, co oznacza, że nie jest wykorzystywana zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, lecz poddawana jest procesowi odzysku.

Odzież sprowadzana w celu odzysku, nawet jeśli jest posortowana, w takiej sytuacji musi być traktowana jako odpad.

Sprowadzanie odzieży w celach odzysku do Polski zgodnie z art. 63, ust. 2 [b]Rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r[/b]. w sprawie przemieszczania odpadów wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Używana odzież traktowana jako odpad znajduje się w załączniku III ww. Rozporządzenia 1013/2006 pod kodem B 3030. Jej transgraniczne przemieszczanie w obrębie Wspólnoty Europejskiej nie wymaga pisemnego zezwolenia właściwych organów z wyjątkiem wwozu do Polski, Łotwy, Słowacji, Bułgarii i Rumunii.

W przypadku wwozu do innych krajów Wspólnoty do każdego transportu należy jedynie dołączać formularz stanowiący załącznik VII do Rozporządzenia 1013/2006.

W związku z powyższym wwóz do Polski odzieży używanej sprowadzanej w celu przerobienia na czyściwo wymaga uzyskania pisemnego zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW