Wchodzi w życie ostatni etap polskiego projektu pomocy ludności cywilnej w strefie przyfrontowej w Donbasie. Dzięki pomocy MSZ, Fundacji Most Solidarności i Caritas Mariupol wyszkoleni w realizacji pomocy socjalnej wolontariusze tworzą tam własne organizacje pozarządowe.

Kryzys w liczącej blisko 500 km strefie przyfrontowej w Donbasie trwa od 2015 roku. Z powodu działań wojennych strefa ta wyludniła się oraz została dotknięta 80-procentowym bezrobociem. Osoby pozostające na tym terenie - głównie seniorzy - zostali pozbawieni opieki i wsparcia.

Od 2019 roku w rejonie tym realizowany jest polski projekt pomocy, który ma na celu systemowe wsparcie samoorganizacji społecznej.  W ramach projektu 50 mieszkańców strefy przyfrontowej, którzy stracili pracę wskutek kryzysu spowodowanego konfliktem, zostało wyszkolonych w dziedzinie pomocy socjalnej. Niosą oni wsparcie 150 starszym, samotnym osobom znajdującym się w dramatycznej sytuacji spowodowanej konfliktem. Działania pomocowe wspierają dwa patrole medyczne Caritas Mariupol w których skład wchodzą także prawnik i psycholog.

Wyszkoleni pracownicy socjalni, dzięki polskiemu wsparciu, tworzą właśnie pierwsze organizacje pozarządowe, które będą trwale wspierały lokalną ludność i przyczynią się do rozwoju regionu. Projekty rozwojowe dają mieszkańcom możliwość zdobycia nowego zawodu i nowej wiedzy -  powiedział ksiądz Rościsław Spryniuk, dyrektor Caritas Mariupol.

- Od początku niezwykle ważne było dla nas to, żeby tym zniszczonym przez konflikt regionie odradzały się relacje społeczne i żeby budowała się tam społeczna samoorganizacja. Wielką radością jest dla nas fakt, że ten cel właśnie się realizuje – mówi z kolei Marta Titaniec, prezes fundacji Most Solidarności.

Aktualnie, dzięki realizacji projektu, w strefie przyfrontowej w Donbasie działają już cztery nowe organizacje pozarządowe a dwie są w trakcie rejestracji.

Projekt „Model usług społecznych i opieki medycznej w regionie Donieckim na Ukrainie” realizowany od lipca 2019 roku, prowadzony będzie do końca roku 2020.