Ratusz próbuje jeszcze uratować zagrożoną przebudowę ul. Marynarskiej – między wiaduktem nad stacją PKP Służewiec a ul. Rzymowskiego przy Galerii Mokotów. Wzdłuż ul. Postępu nad Marynarską miał powstać wiadukt, a przy ul. Wynalazek – kładka. Ale na tę inwestycję w budżecie nie ma 83 mln zł. To jednak tylko jedna z 12 inwestycji, które mogą zdezaktualizować się w ciągu dwóch lat z powodu braku pieniędzy.

Parszywa dwunastka

Decyzja środowiskowa dla Marynarskiej – czyli fragmentu obwodnicy centrum – przedawni się już w październiku. Jeśli do tego czasu drogowcy nie wbiją pierwszej łopaty, dokumentację projektową i wszystkie zezwolenia budowlane można wyrzucić do kosza. Przygotowanie nowych potrwa kilka lat i pochłonie ok. 1 mln zł.

– Prognoza finansowa wydatków miasta do 2016 r. nadal nie uwzględnia Marynarskiej. Ale są przymiarki, żeby do października taka pozycja pojawiła się w miejskim budżecie – mówi ostrożnie rzeczniczka Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych Małgorzata Gajewska.

Osiem innych ważnych inwestycji, które mogą trafić do zamrażarki, znajduje się na lewym brzegu Wisły, a cztery na prawym.

– Władze Warszawy popełniły błędy w planowaniu. Mogę się założyć z odpowiedzialnym za inwestycje wiceprezydentem Jackiem Wojciechowiczem o dobrą whisky, że wszystkich 12 decyzji straci ważność – mówi Robert Chwiałkowski ze Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji.

– Nie podejmuję tego zakładu – asekuruje się wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. – Te inwestycje spadły z planów z powodu zmniejszonych dochodów budżetowych. Trudno prorokować, czy w ciągu trzech lat sytuacja ekonomiczna poprawi się na tyle, że uda się je rozpocząć.

Rzeź Pragi trwa

Wycofywanie się z planowanych praskich budów – tzw. inwestycyjna rzeź Pragi – rozszerza się na całą prawobrzeżną Warszawę. Już w 2013 r. przepadną terminy dla decyzji środowiskowej na obwodnicę Pragi między rondem Wiatraczna i ul. Zabraniecką. Szacowany koszt to aż 700 mln zł

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

(z powodu planowanej budowy 800-metrowego tunelu pod rondem Wiatraczna). Tej inwestycji nie ma w planach aż do 2033 r.

*Za rok przedawnią się pozwolenia na przebudowę ul. Modlińskiej między mostem Grota i granicą miasta(do 2033 r. nie ma ich w planach). *Przez 20 lat miasto nie przewiduje też budowy ul. Tysiąclecia od Wału Miedzeszyńskiego do Trasy Łazienkowskiej.

Za rok nieważna będzie dokumentacja środowiskowa dla przedłużenia Trasy Świętokrzyskiej (inwestycja miała być gotowa na Euro 2012). Szansą dla niej mogą być zmiany w wieloletniej prognozie finansowej 2012 – 2033, które zostaną dziś przedłożone Radzie Warszawy.

– Plan zakłada, że pierwszy odcinek od Wybrzeża Szczecińskiego do ul. Tysiąclecia będzie gotowy do 2015 r., a do Zabranieckiej rok później – twierdzi dyrektor Biura Rozwoju Miasta Jerzy Kulik.

*W listopadzie tego roku przedawni się decyzja środowiskowa dla przebudowy ul. Żołnierskiej do granicy miasta. *W 2013 r. zdezaktualizują się decyzje dla: modernizacji ul. Łodygowej (od Radzymińskiej do granicy miasta) i Grzybowskiej – między al. Jana Pawła II i Siedmiogrodzką. *W 2014 r. nieważne staną się pozwolenia dla: Doliny Służewieckiej (razem z Sikorskiego i Witosa), al. Wilanowskiej (Wołoska – al. Niepodległości), a także Zwoleńskiej i Marywilskiej.

Prawo przewiduje możliwość przedłużenia ważności decyzji środowiskowej o dwa lata, jeśli budowa zostanie przez inwestora podzielona na etapy. Taki trick proceduralny władze Warszawy przewidują dla ul. Marsa, Modlińskiej i Trasy Świętokrzyskiej.