Zmiany mają pomóc w pociąganiu do odpowiedzialności wysokich rangą duchownych zamieszanych w afery pedofilskie lub w próby ich ukrywania.

Na mocy zaproponowanych przez papieża przepisów duchowni mogliby - w razie potrzeby - informować o takich sytuacjach bezpośrednio Watykan.

Czytaj także:

Jan Paweł II kontra pedofilia

Pedofilia w Kościele: Do prokuratury zgłoszono biskupów

Episkopat ujawnia: 382 zgłoszone przypadki pedofilii

Dekret papieski nakazuje także każdej diecezji Kościoła katolickiego na świecie ustanowienie prostego i łatwo dostępnego systemu informowania o takich przypadkach. Papież zachęca także diecezje, aby te włączały świeckich ekspertów w postępowaniach wyjaśniających przypadki napaści seksualnych, których mieli dopuścić się duchowni.

Dekret, o przygotowywaniu którego Reuters informował w kwietniu, określa maksymalną długość postępowań wyjaśniających w przypadku sygnału o pedofilii w Kościele i określa czas, jaki Watykan ma na odpowiedź na te doniesienia.

Dekret stanowi też, że biskupi, powinni wyłączać się ze spraw, w których doświadczaliby konfliktu interesów.

Liczący 19 artykułów dekret zatytułowany "Vos Estis Lux Mundi" ("Jesteście światłem świata") podnosi z 16 do 18 wiek, w którym ofiara napaści seksualnej traktowana jest jako osoba dorosła.

Dekret stanowi, że przedstawiciele diecezji, w których doszło do napastowania seksualnego dziecka lub dorosłego nie mogą nakazywać osobom zgłaszającym przypadki napastowania milczenia, a biskupi mają stworzyć mechanizm zabezpieczający dokumenty w sprawach związanych z napastowaniem seksualnym przez ich podwładnych, jeśli istnieje taka potrzeba.

Ponadto - na mocy dekretu - duchowni są zobligowani informować odpowiednie organy państwowe o przypadkach napastowania seksualnego, którego mieli dopuścić się przedstawiciele Kościoła.