Będzie to druga szansa (pierwszy konkurs odbył się w ubiegłym roku) dla firm z branży na sięgnięcie po dotacje z programu sektorowego PSBE będącego częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 1.2 Sektorowe programy B+R). Tym razem do podziału pomiędzy firmy i ich konsorcja jest 120 mln zł. Przedsiębiorcy wnioski o dofinansowanie będą mogli składać od 2 października do 1 grudnia.

To pierwsze z trzech zbliżających się ogłoszeń konkursów w programach sektorowych. Również w sierpniu NCBR ogłosi konkursy w programie INNOSTAL kierowanym do sektora stalowego i programie INNOSBZ dla sektora systemów bezzałogowych.

Trwają też prace nad kolejnymi ułatwieniami dla firm w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR). Zmiany kryteriów wyboru projektów dla działań I oraz IV osi priorytetowej PO IR na posiedzeniu 22 czerwca br. zatwierdził tzw. komitet monitorujący tego programu operacyjnego. Zaproponowało je Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a ich efektem będą kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców.

Więcej o nowym konkursie dla firm w programie sektorowym PSBE i ułatwieniach dla przedsiębiorców jakie niosą ze sobą zmiany kryteriów wyboru projektów dla działań I oraz IV osi priorytetowej PO IR w rozmowie wideo z Anną Ostapczuk, dyrektor Działu Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 28 lipca 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej.