Ale czy władze miast są gotowe i chętne do współpracy z wyborcami przy kreowaniu współczesnego civitas? Czy istnieje realny dialog pomiędzy włodarzem a mieszkańcami? Jeśli tak, to jak zmienia on miejską rzeczywistość?

Na te oraz inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy panelu, wśród których będą: burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan, prezydent Przemyśla Wojciech Bakun, dyrektor Fundacji Dyplomacji Społecznej z Ukrainy Anton Naichuk oraz poseł Robert Obaz.

Hasłem przewodnim tegorocznego kongresu będzie „Europa po pandemii: jak odbudować lokalną gospodarkę?". Wśród najważniejszych tematów, które będą omawiane podczas paneli, znajdą się: finansowanie rozwoju regionów, smartrozwiązania, współpraca transgraniczna oraz tworzenie sprzyjających warunków dla inwestycji. Program merytoryczny konferencji obejmuje ponad sto wydarzeń, które zostały podzielone na ścieżki tematyczne, takie jak: biznes i zarządzanie, innowacje, społeczeństwo, współpraca międzyregionalna czy zrównoważony rozwój.

Podczas Kongresu ogłoszone zostaną wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Ranking powstał na bazie opracowania zespołu badawczego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Głównym partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rejestracja gości oraz akredytacje dziennikarskie na VI Europejski Kongres Samorządów.

materiały prasowe