Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR) czeka wciąż na projekty konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorstw (liderem konsorcjum powinna być jednostka naukowa) obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (poddziałanie 4.1.2 „Regionalne Agendy Naukowo Badawcze").

- Konsorcja utworzone przez jednostki naukowe i przedsiębiorców mogą otrzymać dofinansowanie nowatorskich pomysłów w obszarach ustalonych wspólnie z urzędami marszałkowskimi w porozumieniu m.in. z przedstawicielami regionalnych ośrodków naukowych – mówi „Rzeczpospolitej" prof. Aleksander Nawrat, wicedyrektor NCBR.

Trwający właśnie nabór projektów jest podzielony na trzy etapy. W pierwszym (do 11 lipca br.) do NCBR wpłynęło dziesięć wniosków o dotacje projektów na łączną kwotę dofinansowania  47,3 mln zł. Konsorcja nadal jednak mogą składać wnioski o granty do 12 września br.

Regionalne agendy naukowo-badawcze (RANB) mają umożliwić zapewnienie właściwej koordynacji i synergii w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R) wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje. Pozwolą też na wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Polski oraz poszczególnych regionów. Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w  których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania). Uzupełnieniem  wsparcia na projekty B+R może być dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, rozumianych jako działania przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Więcej o Regionalnych Agendach Naukowo-Badawczych i trwającym do 12 września br. naborze wniosków w rozmowie wideo z Jolantą Wudarczyk-Czapczuk, koordynatorem programu RANB w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 25 sierpnia 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej.