Jak podaje Martyna Wojenka z zespołu prasowego Dowództwa WOT celem zajęć jest „doskonalenie taktyki działań przeciw rozpoznawczych i przeciw dywersyjnych, działań ratowniczo-ewakuacyjnych oraz wsparcia działań Straży Granicznej”.

Czytaj więcej

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej będą latać

„Zajęcia uwzględniają zdobyte doświadczenia i posłużą zweryfikowaniu nowych rozwiązań taktycznych i technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych z Białorusią” - informuje zespół prasowy WOT.

Żołnierze w trakcie ćwiczeń przeprowadzą symulacje zdarzeń mających na celu przygotowanie ochrony pogranicza oraz zabezpieczenia terenu przygranicznego. Będą ćwiczyć przygotowywanie posterunków obserwacyjnych, we współdziałaniu ze Strażą Graniczną przeprowadzone zostaną patrole piesze, konne i w pojazdach. Wykorzystane będą również Grupy Rozpoznania Obrazowego, zatem użyte zostaną bezzałogowe statki powietrzne. Przeprowadzone zostaną również poszukiwania osób z wykorzystaniem grupy K-9. Żołnierze będą ćwiczyć również działania pościgowe w ramach działań przeciwdywersyjnych, obronę infrastruktury krytycznej oraz dozorowanie terenu.

Od ponad roku żołnierze WOT wspierają Straż Graniczną w działaniach na granicy z Białorusią

W zajęciach uczestniczyć będą m.in. żołnierze z 1. Podlaskiej Brygady OT oraz 2. Lubelskiej Brygady OT, a także żołnierze z 2. i 18. Pułku Rozpoznawczego oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Podczas ćwiczenia sprawdzone zostanie również czasu reagowania żołnierzy czyli np. stawiennictwo w jednostkach.

Warto przypomnieć, że od ponad roku żołnierze WOT wspierają Straż Graniczną w działaniach na granicy z Białorusią. Decyzją szefa MON 3 września 2021 roku weszli do działań wspierających SG na terenie objętym stanem wyjątkowym.