- W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami. Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus - wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji.

Dlatego resort zaproponował trzy rozwiązania, które umożliwią parentyzację. Senat RP przyjął projekty MC bez poprawek.

Po pierwsze możliwe będzie zgłaszanie urodzenia i wyboru imienia dziecka w formie dokumentu elektronicznego. Po zarejestrowaniu urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego, odpis aktu urodzenia zostanie przesłany zgłaszającemu wraz z powiadomieniem o nadanym numerze PESEL oraz z zaświadczeniem o zameldowaniu. Dokument będzie wydawany w postaci papierowej lub elektronicznej. Wejście w życie tej procedury planowane jest na 1 czerwca 2018 r.

Kolejna propozycja  to jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL. Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.

Szybsze ma być poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Od  1 maja 2019 r. organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi.

Teraz projekty Ministerstwa Cyfryzacji zostaną przekazane do podpisu Prezydenta RP, który ma 21 dni na podjęcie decyzji w tej sprawie.