Orzeczenia dyscyplinarne są informacją publiczną - wyrok WSA

Wbrew zapewnieniom o jawności życia publicznego mnożą się przypadki „milczenia władzy".

Publikacja: 03.12.2019 08:16

Orzeczenia dyscyplinarne są informacją publiczną - wyrok WSA

Foto: 123RF

Udostępnieniu w trybie informacji publicznej nie podlegają natomiast dokumenty znajdujące się w aktach oraz zeznania świadków.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku ze skargi Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog na bezczynność komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Czytaj też: Sądy: dostęp do informacji publicznej nie dla pieniaczy

Organizacja zwróciła się do tego organu o udostępnienie orzeczeń dyscyplinarnych, wydanych w dwóch postępowaniach, wszczętych po tragedii, jaka się wydarzyła w czerwcu 2018 r. na terenie Powiatowej Komendy PSP w Kętrzynie. Podczas ćwiczeń z obsługi i sprawiania skokochronu zginął młody strażak, a wokół przyczyn wypadku krążyły różne wersje. Stowarzyszenie Watchdog wystąpiło więc również o udostępnienie, w trybie dostępu do informacji publicznej, zeznań dwóch strażaków, obwinionych w tej sprawie. W stosunku do jednego zapadło już wtedy orzeczenie dyscyplinarne w pierwszej instancji.

Komendant poinformował, że orzeczenie dyscyplinarne nie może być udostępnione jako informacja publiczna. Nie można też tak zakwalifikować zeznań obwinionych ani innych dokumentów z postępowania. Jak przewiduje ustawa o Państwowej Straży Pożarnej oraz kodeks postępowania karnego, mogą one być udostępnione tylko uczestnikom postępowania dyscyplinarnego.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie Stowarzyszenie Watchdog zakwestionowało taką ocenę. Według skarżącego błędnie przyjęto, że do udostępnienia dokumentów znajdujących się w aktach postępowania dyscyplinarnego prowadzonego w Państwowej Straży Pożarnej, nie stosuje się ustawy o dostępie do informacji publicznej, lecz wyłącznie przepisy ustawy o PSP oraz kodeksu postępowania karnego.

Żądane orzeczenia dyscyplinarne mają walor informacji publicznej – ustalił WSA. Nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia do wyłączenia z obszaru informacji publicznej orzeczeń dyscyplinarnych – podkreślił. Skoro informacją publiczną są orzeczenia sądowe, są nią również orzeczenia dyscyplinarne. Nie ma także znaczenia, że prowadzi się je na podstawie przepisów ustawy o PSP oraz k.p.k. Odmiennie trzeba natomiast traktować zeznania świadków składane w toku postępowania. Udostępnieniu podlegają też informacje określonego rodzaju, ale nie dokumenty znajdujące się w aktach.

Reasumując: wojewódzki komendant PSP powinien rozpatrzyć wniosek Stowarzyszenia i wydać decyzję, kierując się oceną sądu wyrażoną w uzasadnieniu wyroku. Żądane orzeczenia dyscyplinarne mają bowiem walor informacji publicznej.

Sygnatura akt: II SAB/Ol 48/19

Udostępnieniu w trybie informacji publicznej nie podlegają natomiast dokumenty znajdujące się w aktach oraz zeznania świadków.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku ze skargi Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog na bezczynność komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości