Rewolucja w dowodach osobistych. Papierowe formularze - do lamusa

Wniosek o dowód osobisty złożymy na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej i podpiszemy za pomocą specjalnego urządzenia. W podobny sposób potwierdzimy odbiór dokumentu tożsamości.

Publikacja: 22.11.2023 12:07

Rewolucja w dowodach osobistych. Papierowe formularze - do lamusa

Foto: Adobe Stock

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano we wtorek projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest zobligowany do jego wydania na podstawie ustawy o dowodach osobistych, zmienionej ustawa z 26 maja 2023 r.  o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

"Zmiany te, obok niezbędności zastąpienia dotychczasowego rozporządzenia nowym aktem wykonawczym, determinują również konieczność dostosowania poszczególnych rozwiązań zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu do nowego podejścia w zakresie procesu wnioskowania o dowód osobisty i jego odbioru. "– wyjaśnia MSWiA w uzasadnieniu projektu.

Czytaj więcej

Od dzisiaj trzy nowe funkcje w aplikacji mObywatel. Do czego służą

Projekt rozporządzenia eliminuje z obrotu prawnego wzory wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz formularza odbioru dowodu osobistego, a także dostosowuje dotychczasowe rozwiązania do zmian wynikających z ustawy o aplikacji mObywatel. Chodzi m.in. o rozszerzenie możliwości ubiegania się o dowód osobisty za pomocą e-usługi na obywateli powyżej 12. roku życia. Osoby te będą mogły wnioskować o dowód osobisty poprzez e-usługę, lecz po złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną będą musiały zgłosić się do organu gminy, celem złożenia i odwzorowania podpisu własnoręcznego za pomocą dedykowanego do tego celu urządzenia (tzw. signature pad) oraz pobrania odcisków palców.

Oto zmiany, które przewiduje projekt MSWiA:

Załączniki do wniosku o wydanie dowodu osobistego

Projekt nie zmienia zasadniczo wymogów dotyczących fotografii i załączników dołączanych do wniosku składanego e-usługą, projektowane przepisy zostały dostosowane do pojęć używanych w ustawie. Przepisy ustawy zostały zmienione w związku z nowym podejściem do wnioskowania o wydanie dowodu osobistego na signature padzie. Na przykład ustawa dla wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego osobiście nie posługuje się już sformułowaniami wskazującymi na wniosek składany na piśmie utrwalonym w postaci papierowej. Stąd też dotychczasowe wymogi zostały przyporządkowane odpowiednio do wniosków składanych w sposób tradycyjny, a więc osobiście w siedzibie organu gminy albo poza urzędem (w miejscu pobytu wnioskodawcy, który z powodu np. choroby lub niepełnosprawności nie może pojawić się w urzędzie)  oraz do wniosków składanych drogą elektroniczną, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Wniosek nie musi wówczas zawierać odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców.

Odbiór dowodu osobistego

Ponieważ ustawa o aplikacji mObywatel w miejsce papierowego formularza odbioru dowodu osobistego przewiduje wersję elektroniczną tego formularza, podpisywaną za pomocą signature pada, dla potwierdzenia odbioru dowodu wystarczające będzie złożenie podpisu za pomocą tego urządzenia na formularzu odbioru dowodu osobistego. W przypadku braku podpisu pracownik organu gminy złoży na tym formularzu adnotację  o przyczynie.

Wzory dokumentów 

Odejście od określania wzorów papierowego wniosku o wydanie dowodu i formularza jego odbioru wymusza  dostosowanie oznaczenia formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz numeracji załączników do projektowanego rozporządzenia.

Dodatkowo projekt uwzględnia dwie zmiany dotyczące sposobu postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Mają one usunąć wątpliwości, jakie pojawiły się w praktyce stosowania dotychczasowych przepisów. 

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego został uzupełniony o oświadczenie o prawdziwości danych, a także klauzulę o treści: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Doprecyzowano również, że organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego albo podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, będzie przechowywał to zgłoszenie w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Projekt MSWiA uwzględnia też fakt, że obok urządzeń drukujących, możliwe jest wykonanie fotografii z wykorzystaniem tradycyjnych metod fotograficznych (np. naświetlanie materiału fotograficznego zamiast wydruku na papierze). Projekt zakłada więc, że wystarczającym będzie, aby fotografia załączana do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego osobiście np. w urzędzie gminy,  wykonana była na papierze fotograficznym. Oznacza to rezygnację z dotychczasowego wyrażenia dookreślającego ten papier, tj.: „przeznaczonym do drukarek”.

W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano we wtorek projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest zobligowany do jego wydania na podstawie ustawy o dowodach osobistych, zmienionej ustawa z 26 maja 2023 r.  o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234).

"Zmiany te, obok niezbędności zastąpienia dotychczasowego rozporządzenia nowym aktem wykonawczym, determinują również konieczność dostosowania poszczególnych rozwiązań zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu do nowego podejścia w zakresie procesu wnioskowania o dowód osobisty i jego odbioru. "– wyjaśnia MSWiA w uzasadnieniu projektu.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona