e-Doręczenia: kto musi dołączyć do systemu i jak to zrobić

10 grudnia wchodzi w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń przez podmioty publiczne wskazane w ustawie. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, kto ma ustawowy obowiązek dołączenia do systemu oraz w jaki sposób najlepiej to zrobić.

Publikacja: 31.10.2023 13:13

e-Doręczenia: kto musi dołączyć do systemu i jak to zrobić

Foto: Adobe Stock

„Podmioty zobowiązane ustawą deklarują chęć dołączenia do systemu, jednak wciąż niewielki procent włączył się w proces wdrożenia, dlatego namawiam, aby nie odkładać tego na później i już teraz podjąć kroki w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy” – podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Jak dołączyć do systemu e-doręczeń?

1. Złóż wniosek o adres do e-Doręczeń.

  • Wniosek należy podpisać elektronicznie (profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym). 
  • Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie wysłane na adres e-mail administratora podany we wniosku.

2.  Aktywuj skrzynkę do e-Doręczeń

  • Jeśli będziesz korzystać ze skrzynki online, wejdź na edoreczenia.gov.pl.
  • Jeśli będziesz korzystać z EZD, podłącz swój system (możesz to zrobić przez

3.    Skrzynkę do e-Doręczeń znajdziecie w dwóch miejscach: pod adresem mobywatel.gov.pl (w zakładce „Twoje skrzynki) i na edoreczenia.gov.pl.

Nowa, cyfrowa forma komunikacji pomiędzy podmiotami publicznymi, obywatelami i firmami ma usprawnić przepływ informacji i gwarantować bezpieczeństwo danych. Żeby sprawdzić, jak będą działać e-Doręczenia, możesz je także przetestować w swojej organizacji.

Kto i kiedy musi dołączyć do systemu

Resort opublikował harmonogram wprowadzania obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych.Obowiązek taki wprowadza ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Czytaj więcej

e-Doręczenia: Rewolucyjny krok w cyfrowej komunikacji z administracją publiczną

Od 10.12.2023 r. - termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji  z dnia 29 maja 2023 r. dołączeni do systemu powinni być:

Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.

Inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Narodowy Fundusz Zdrowia.

Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych.

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:

  • adwokata,
  • radcy prawnego,
  • doradcy podatkowego,
  • doradcy restrukturyzacyjnego,
  • rzecznika patentowego,
  • notariusza

Podmioty niepubliczne wpisywane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

1 stycznia 2024 r. to data dla:

Podmiotów niepublicznych składających wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG) po 31 grudnia 2023 roku.

Podmiotów niepublicznych wpisanych do CEIDG do 31 stycznia 2023 roku.

Od 10 marca 2024 r. powinny dołączyć podmioty niepubliczne wpisane do KRS przed 10 grudnia 2023 roku.

Obowiązek dołączenia do e-Doręczeń od 1 stycznia 2025 r. mają inne podmioty publiczne.

1 października 2026 r. do sytemu powinny dołączyć podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 31 grudnia 2023 roku, jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 roku do dnia 30 września 2026 roku

Termin 1 października 2029 r. to data dołączenia przez:

Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej.

Sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna.

„Podmioty zobowiązane ustawą deklarują chęć dołączenia do systemu, jednak wciąż niewielki procent włączył się w proces wdrożenia, dlatego namawiam, aby nie odkładać tego na później i już teraz podjąć kroki w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy” – podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Jak dołączyć do systemu e-doręczeń?

Pozostało 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?