Nowości w mObywatel od 30 maja: prosty wydruk z rejestru to za mało

Zaświadczenia o stanie cywilnym pobrane z portalu mObywatel.gov.pl po 30 maja nie będą po wydrukowaniu uwierzytelnionymi dokumentami.

Publikacja: 19.05.2023 07:31

Nowości w mObywatel od 30 maja: prosty wydruk z rejestru to za mało

Foto: gov.pl

Przypomnijmy, że zgodnie z opublikowanym komunikatem ministra cyfryzacji (DzU z 16 maja 2023 r., poz. 927), od 30 maja przez portal mObywatel.gov.pl będzie można bezpłatnie pobrać zaświadczenie o stanie cywilnym lub o innych naszych danych, które znajdują się w rejestrze stanu cywilnego, a następnie taki dokument, zabezpieczony pieczęcią elektroniczną, będzie można wysłać w formie cyfrowej do urzędu.

Co jednak, gdy ktoś, kto do zawarcia małżeństwa potrzebuje zaświadczenia o stanie cywilnym, wydrukuje je sobie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i w papierowej formie, a nie online, przekaże do urzędu?

Czytaj więcej

E-akta USC na życzenie

Przemysław Chiluta, naczelnik wydziału w Departamencie Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaznacza, że po wydrukowaniu dokumentu elektronicznego nie jest on dokumentem uwierzytelnionym i nie można potwierdzić jego autentyczności.

Jeśli zatem obywatel jest zwolennikiem dokumentów w formie papierowej, powinien przy użyciu aplikacji mObywatel wybrać opcję odbioru uwierzytelnionego dokumentu osobiście w urzędzie bądź pocztą tradycyjną i wtedy po sporządzeniu przez urzędnika i opatrzeniu pieczęcią otrzyma tradycyjny drukowany dokument – podkreśla.

Czytaj więcej

PESEL będzie można zastrzec w aplikacji mObywatel

Jak przekazał „Rz” minister cyfryzacji Janusz Cieszyński – o czym pisaliśmy w czwartkowym wydaniu – idea jest jednak taka, żeby dokument elektroniczny nie musiał być drukowany.

Jak wynika z art. 76 kodeksu postępowania administracyjnego, zamiast oryginału dokumentu można złożyć odpis, a jeżeli ten został sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, poświadczenia jego zgodności z oryginałem dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Od 30 maja przez portal mObywatel.gov.pl możliwe będzie także zweryfikowanie prawidłowości i kompletności naszych danych w rejestrach PESEL czy dowodów osobistych, a także ustalenie, komu były one udostępniane.

Możliwe będzie także dokonanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy (dotyczy tylko obywateli polskich) oraz pobranie zaświadczenia o takim zameldowaniu. Wgląd do tych rejestrów będzie można uzyskać zdalnie, bez żadnych opłat.

Anna Sado z Krajowej Rady Notarialnej mówi nam, że notariusze nie poświadczają za zgodność z oryginałem wydrukowanych dokumentów elektronicznych.

Czytaj więcej

Obywatel łatwiej sprawdzi, kto miał dostęp do jego PESEL

Przypomnijmy, że zgodnie z opublikowanym komunikatem ministra cyfryzacji (DzU z 16 maja 2023 r., poz. 927), od 30 maja przez portal mObywatel.gov.pl będzie można bezpłatnie pobrać zaświadczenie o stanie cywilnym lub o innych naszych danych, które znajdują się w rejestrze stanu cywilnego, a następnie taki dokument, zabezpieczony pieczęcią elektroniczną, będzie można wysłać w formie cyfrowej do urzędu.

Co jednak, gdy ktoś, kto do zawarcia małżeństwa potrzebuje zaświadczenia o stanie cywilnym, wydrukuje je sobie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i w papierowej formie, a nie online, przekaże do urzędu?

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja