Nowości w mObywatel od 30 maja: prosty wydruk z rejestru to za mało

Zaświadczenia o stanie cywilnym pobrane z portalu mObywatel.gov.pl po 30 maja nie będą po wydrukowaniu uwierzytelnionymi dokumentami.

Publikacja: 19.05.2023 07:31

Nowości w mObywatel od 30 maja: prosty wydruk z rejestru to za mało

Foto: gov.pl

Przypomnijmy, że zgodnie z opublikowanym komunikatem ministra cyfryzacji (DzU z 16 maja 2023 r., poz. 927), od 30 maja przez portal mObywatel.gov.pl będzie można bezpłatnie pobrać zaświadczenie o stanie cywilnym lub o innych naszych danych, które znajdują się w rejestrze stanu cywilnego, a następnie taki dokument, zabezpieczony pieczęcią elektroniczną, będzie można wysłać w formie cyfrowej do urzędu.

Co jednak, gdy ktoś, kto do zawarcia małżeństwa potrzebuje zaświadczenia o stanie cywilnym, wydrukuje je sobie z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej i w papierowej formie, a nie online, przekaże do urzędu?

Czytaj więcej

E-akta USC na życzenie

Przemysław Chiluta, naczelnik wydziału w Departamencie Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaznacza, że po wydrukowaniu dokumentu elektronicznego nie jest on dokumentem uwierzytelnionym i nie można potwierdzić jego autentyczności.

Jeśli zatem obywatel jest zwolennikiem dokumentów w formie papierowej, powinien przy użyciu aplikacji mObywatel wybrać opcję odbioru uwierzytelnionego dokumentu osobiście w urzędzie bądź pocztą tradycyjną i wtedy po sporządzeniu przez urzędnika i opatrzeniu pieczęcią otrzyma tradycyjny drukowany dokument – podkreśla.

Czytaj więcej

PESEL będzie można zastrzec w aplikacji mObywatel

Jak przekazał „Rz” minister cyfryzacji Janusz Cieszyński – o czym pisaliśmy w czwartkowym wydaniu – idea jest jednak taka, żeby dokument elektroniczny nie musiał być drukowany.

Jak wynika z art. 76 kodeksu postępowania administracyjnego, zamiast oryginału dokumentu można złożyć odpis, a jeżeli ten został sporządzony na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, poświadczenia jego zgodności z oryginałem dokonuje się przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Od 30 maja przez portal mObywatel.gov.pl możliwe będzie także zweryfikowanie prawidłowości i kompletności naszych danych w rejestrach PESEL czy dowodów osobistych, a także ustalenie, komu były one udostępniane.

Możliwe będzie także dokonanie zameldowania na pobyt stały lub czasowy (dotyczy tylko obywateli polskich) oraz pobranie zaświadczenia o takim zameldowaniu. Wgląd do tych rejestrów będzie można uzyskać zdalnie, bez żadnych opłat.

Anna Sado z Krajowej Rady Notarialnej mówi nam, że notariusze nie poświadczają za zgodność z oryginałem wydrukowanych dokumentów elektronicznych.

Czytaj więcej

Obywatel łatwiej sprawdzi, kto miał dostęp do jego PESEL
Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach